Βιομηχανικά Πλυντήρια (industrial laundry)RESULT BUSINESS PRO ‘INDUSTRIAL LAUNDRY PROJECT’


Επικοινωνήστε μαζί μας γιατί…

Γνωρίσαμε τις ιδιαιτερότητες, αναλύσαμε τις ανάγκες, με την τεχνογνωσία μας εφαρμόσαμε την τεχνολογία και πετύχαμε το καλύτερο αποτέλεσμα «Result…»

1. Εισαγωγή

Στο χώρο του βιομηχανικού πλυντηρίου (Industrial laundry) υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες που καθιστούν την μηχανογράφηση, έτσι όπως την γνωρίζουμε, ανώριμη και ελλειμματική. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μας δίνει καν τη δυνατότητα να εισάγουμε τα δεδομένα που θα θέλαμε να επεξεργαστούμε. Παρακάτω θα δούμε πληροφορίες που σε άλλου τύπου επιχειρήσεις θα ήταν εύκολο να διαχειριστούμε ενώ στα βιομηχανικά πλυντήρια όχι . Ένα τέτοιο στοιχείο για παράδειγμα είναι η αποστολή ακαθόριστου ή υπολογισμένου με μεγάλη απόκλιση αριθμού υφασμάτων από του πελάτες. Γνωρίσαμε αυτές τις ιδιαιτερότητες, αναλύσαμε τις ανάγκες μιας επιχείρησης τέτοιου τύπου και με την τεχνογνωσία μας εφαρμόσαμε την τεχνολογία και πετύχαμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το παρόν άρθρο δεν έχει πλήρη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων μίας τέτοιας εγκατάστασης αλλά αναφέρει κάποιες ενδεικτικά καθότι κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και ως προς τις ανάγκες τις αλλά και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της.2. Κάποια από τα ζητούμενα

♦ Πως θα γίνεται η παραλαβή από τους πελάτες έτσι ώστε να υπάρχει καταμέτρηση αυτών που παραλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο. Να ληφθεί υπόψη εδώ ότι τα παραστατικά (Δελτία Αποστολής) που αποστέλλουν συνήθως οι πελάτες έχουν σοβαρές αποκλίσεις στις ποσότητες λόγο τις ιδιαιτερότητας τις περισυλλογής των άπλυτων υφασμάτων στις ξενοδοχειακές μονάδες.

♦ Πως θα εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης τα υφάσματα που εισέρχονται στην αποθήκη «Προς επεξεργασία» μετά την παραλαβή τους από τα φορτηγά της.

♦ Πως θα μετακινούνται τα υφάσματα μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων (Αποθήκη αποθέματος, Αποθήκη προς επεξεργασία, stock κλπ) .

♦ Πως θα γίνεται η καταμέτρηση σε κάθε φάση της επεξεργασίας έτσι ώστε να γνωρίζει η επιχείρηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, την δυνατότητα παραγωγής ανά στάδιο αλλά και τυχόν απώλειες υφασμάτων σε κάθε φάση.

♦ Πως θα παραλαμβάνουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης τα προς παράδοση υφάσματα από την αποθήκη και πώς θα τα παραδίδουν στους πελάτες της έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη.

♦ Πως θα καταχωρούνται οι διαφορετικές ποσότητες των υφασμάτων των πελατών από αυτές που έχουν ενοικιαστεί από την επιχείρηση.

♦ Πως θα υπολογίσουμε το απαιτούμενο stock υφασμάτων προς ενοικίαση ανά περίοδο λειτουργίας.

♦ Πως θα υπολογίσουμε τη ροη στη παραγωγή έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη φθορά αλλά και να αυξήσουμε την ταχύτητα.

♦ Πως θα γίνετε η φόρτωση και αποστολή των υφασμάτων στους πελάτες.

♦ Πως θα γίνετε η διανομή των δρομολογίων των οχημάτων

♦ Τι θα περιλαμβάνει το σύστημα ενημέρωσης των πελατών κατά την διάρκεια της παραγωγής

 

Κατά την έρευνα για την εύρεση της βέλτιστης λύσης για μηχανογράφηση μίας επιχείρησης τύπου βιομηχανικού πλυντηρίου καταλήξαμε σε δύο βασικές προτάσεις. Η πρώτη από αυτές είναι καταλληλότερη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τέτοιου τύπου και η δεύτερη για μεγάλες. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά σημεία του κύκλου λειτουργίας όπως τα προτείνουμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Για να υλοποιηθεί αυτός ο κύκλος λειτουργίας απαιτείται εφαρμογή τεχνολογίας RFID και για αυτό τον λόγο η λύση αυτή δεν είναι προσιτή σε μικρές επιχειρήσεις λόγο του μεγάλου κόστους του εξοπλισμού αυτής της τεχνολογίας.


3. Συνοπτική περιγραφή του κύκλου λειτουργίας βιομηχανικού πλυντηρίου (Industrial laundry)

♦ Παραλαβή από την αποθήκη προς παράδοση σε πελάτες.

• Καταμέτρηση ποσότητας παραληφθέντων υφασμάτων

• Δυνατότητα παραλαβής συγκεκριμένης ποιότητας υφασμάτων λόγω ταυτοποίησης τους με το RFID tag τους.

• Έλεγχος παραληφθέντων υφασμάτων σε σχέση με τα παραστατικά παραλαβής τους και ηλεκτρονική ταυτοποίηση τους.

♦ Φόρτωση στα φορτηγά και αποστολή τους στους πελάτες.

• Δυνατότητα άμεσης καταμέτρησης και επίδειξης της στον πελάτη με φορητά RFID Readers κατά την παραλαβή από αυτόν.

♦ Παραλαβή από τον πελάτη άπλυτων υφασμάτων προς επεξεργασία

• Καταμέτρηση με φορητά RFID Readers με δυνατότητα επίδειξη στον πελάτη αλλά και εκτύπωσης φόρμας παραλαβής από τον οδηγό.

♦ Επιστροφή στην επιχείρηση και παράδοση στην αποθήκη

• Καταμέτρηση των παραληφθέντων υφασμάτων μέσα από το βαγόνι «καλάθι» που βρίσκονται από πύλη RFID σε ελάχιστο χρόνο (για 200 υφάσματα θα χρειαζόταν περίπου 2.6 δευτερόλεπτα ανάλογα τον εξοπλισμό).

• Αυτόματη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης για την εισαγωγή των RFID στον αποθηκευτικό χώρο «προς παραγωγή».

♦ Έναρξη διαδικασίας παραγωγής

• Παραλαβή από την αποθήκη «προς παραγωγή» άπλυτων υφασμάτων με αυτόματη καταμέτρησή τους από σταθερά RFID Readers. Αυτόματη έκδοση δελτίων ενδοδιακίνησης μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων.

• Μετάβαση σε κάποια από τις μηχανές πλύσης ή και κάποια ποσότητα σε μία μηχανή, κάποια ποσότητα σε άλλη, κ.λπ. Καταμέτρηση στην είσοδο των μηχανών για το πόσα και ποια υφάσματα πέρασαν από αυτή.

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας πλυσίματος των υφασμάτων και πέρασμα στην επόμενη φάση του στεγνώματος με καταμέτρηση από σταθερά RFID Readers.

• Διανομή των πλυμένων υφασμάτων σε στεγνωτήρια με καταμέτρηση τους από σταθερά RFID Readers και καταγραφή των ποσοτήτων που διανεμήθηκαν σε κάθε μηχανή στεγνώματος.

• Ολοκλήρωση διαδικασίας στεγνώματος και πέρασμα στην επόμενη φάση διαλογής. Σε αυτή τη φάση παραγωγής γίνεται διαχωρισμός των υφασμάτων σε αυτά που είναι μερικώς κατεστραμμένα και πρέπει να επισκευαστούν, σε αυτά που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα και θα πρέπει να πεταχτούν, σε αυτά που πρέπει να επιστρέψουν στη φάση(iii) ξανά για πλύσιμο και σε αυτά που είναι καλά και θα συνεχιστεί η διαδικασία παραγωγής τους. Τα υπόλοιπα δρομολογούνται ανάλογα στις αντίστοιχες αποθήκες της επιχείρησης («Προς επιδιόρθωση», «Προς καταστροφή», κ.λπ.). Κατά την διαδικασία διαλογής γίνετε καταμέτρηση από σταθερά RFID Readers που είναι τοποθετημένα στα σημεία περισυλλογής των διαλεγμένων υφασμάτων.

• Ολοκλήρωση διαδικασίας διαλογής και πέρασμα στην επόμενη φάση της ταξινόμησης, πακεταρίσματος και αποθήκευσης. Τα υφάσματα που φτάνουν σε αυτή τη φάση κατευθύνονται μόνο στην αποθήκη «Προς παράδοση (Έτοιμα)». Σε αυτή τη φάση υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσουμε στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης τελικό αποδέκτη της συσκευασίας, αν υπάρχει, έτσι ώστε να μη παραδοθεί από λάθος σε άλλον πελάτη. Επίσης μπορεί να γίνει ηλεκτρονική σήμανση της συσκευασίας για ταχύτερη και χωρίς σφάλματα αναγνώρισή της αργότερα.

♦ Ολοκλήρωση διαδικασίας παραγωγής.

• Στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης έχουν καταγραφεί αυτόματα οι μετρήσεις από όλα τα σημεία (δέκτες RFID) κι έτσι γνωρίζουμε για κάθε ύφασμα πότε μπήκε, πόση ώρα διήρκησε η διαδικασία παραγωγής του σε κάθε φάση, πόσα υφάσματα επεξεργάστηκε κάθε μηχανή, πόσες φορές έχει υποστεί επεξεργασία κάθε ένα από τα υφάσματα και άλλες πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να μας δώσει το σύστημα.

Για να κατανοήσουμε πλήρως τον κύκλο λειτουργίας χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ανάλυση και δεν είναι στόχος του παρόντος άρθρου. Ας δούμε παρακάτω και μερικά από τα πλεονεκτήματα του συστήματος.


4. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του συστήματος Result Business Pro (Industrial laundry project)

♦ Αποτελεσματική καταμέτρηση όλων των μεγεθών κατά την διαδικασία παραγωγής

• Stock

• Κατεστραμμένα

• Προς επιδιόρθωση

• Ροή παραγωγής ανά μονάδα χρόνου (ώρα, ημέρα, μήνας, κ.λπ.)

• Διάρκεια ζωής υφασμάτων, γήρανση αποθεματικών

♦ Μέτρηση αποτελεσματικότητας παραγωγικών διαδικασιών

• Μηχανών και ανθρωπίνου δυναμικού ανά φάση παραγωγής.

• Υποστηρικτικών διαδικασιών (ανάθεση, έναρξη, ολοκλήρωση διαδικασιών)

• Διαδικασίας περισυλλογής και διανομής

♦ Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών

♦ Αξιοπιστία αποτελεσμάτων και προβολή στους πελάτες

♦ Έλεγχος φθοράς υφασμάτων ανά πελάτη

♦ Έλεγχος επάρκειας stock έναντι επόμενης περιόδου

♦ Μείωση κόστους παραγωγής με τυποποίηση των διαδικασιών και υποστήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού σε κάθε φάση.


RESULT BUSINESS PRO “INDUSTRIAL LAUNDRY PROJECT”


 

  Δείτε ακόμη… Industrial laundry counting point 

Industrial Laundry Measure Point

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας γιατί…

Γνωρίσαμε τις ιδιαιτερότητες, αναλύσαμε τις ανάγκες, με την τεχνογνωσία μας εφαρμόσαμε την τεχνολογία και πετύχαμε το καλύτερο αποτέλεσμα «Result…»