Βιομηχανικά Πλυντήρια (Ιndustrial laundry counting point)RESULT BUSINESS PRO ‘INDUSTRIAL LAUNDRY COUNTING POINT’


Επικοινωνήστε μαζί μας γιατί…

έχουμε την εξειδικευμένη λύση καταμέτρησης ανά σημείο παραγωγής για βιομηχανικά πλυντήρια.

Το Result Industrial Laundry Counting Point είναι εφαρμογή για φορητή συσκευή (tablet) ή τερματικό touch με λειτουργικό Windows που μπορεί να βρίσκετε σε όλα τα σημεία καταμέτρησης υφασμάτων σε βιομηχανκό πλυντήριο με δυνατότητα ενημέρωσης των παραστατικών παραλαβής άπλυτων υφασμάτων απ’ ευθείας με την πραγματική ποσότητα που μετρήθηκε στο σημείο. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για γρήγορη λειτουργία καθώς στα σημεία αυτά η ταχύτητα επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και πρέπει η λειτουργία να είναι απλή και γρήγορη. Επίσης δεν απαιτείται ιδιαίτερη γνώση των χειριστών καθώς η εφαρμογή προβάλει τους πελάτες με την σειρά που έχουν εισαχθεί στη γραμμή παραγωγής κι έτσι δεν χρειάζεται ούτε αναζήτηση για να προβληθούν τα στοιχεία του πελάτη που εκείνη την στιγμή βρίσκεται σε επεξεργασία.

Η σχεδίαση του Result Industrial Counting Point είναι τέτοια που μπορεί να μοιράζει τα διαφορετικά υφάσματα που περιέχονται σε ένα παραστατικό παραλαβής σε διαφορετικά σημεία καταμέτρησης ταυτόχρονα. Έτσι μας δίνει και την δυνατότητα να ελέγχουμε τις διαφορές μεταξύ μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία όπως π.χ. (Διπλωτική, συσκευαστήριο κλπ).


Industrial Laundry Counting PointΆλλες δυνατότητες της εφαρμογής Result Industrial Laundry Counting Point

  • Έλεγχος αποτελεσμάτων καταμέτρησης σε πραγματικό χρόνο από τερματικά με εφαρμογή Result Business.
  • Καταγραφή ωρών λειτουργίας και ποσοτήτων παραγωγής ανά σημείο και ανά χειριστή.
  • Κεντρικός έλεγχος πρόσβασης σημείου από δικαιώματα πρόσβασης ανά χειριστή του Result Business.
  • Προβολή σε πραγματικό χρόνο ένδειξης παραγωγικότητας σημείου.
  • Σύστημα άμεσης επικοινωνίας χειριστών Result Business με τερματικά Industrial Laundry Point αλλά και μεταξύ των σημείων μέσω προεπιλεγμένων ή και ελεύθερων γραπτών μηνυμάτων.
  • Χρονοδιάγραμμα παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
  • Αναφορές αποτελεσμάτων παραγωγής
  • Αντιστοίχιση φορητών συσκευών σε σημείο παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Με το Result Industrial Laundry Counting Point η επιχείριση εξασφαλιζει τον έλεγχο ανά σημείο παραγωγής, την χρονομέτρηση των σημείων και την παραγωγικότητα κάθε θέσης εργασίας. Επίσης προλαμβάνει τυχόν λάθη κατά την διαδικασία της τιμολόγησης προβάλλοντας την πραγματική ποσότητα που καταμετρήθηκε ανά παρασττικό και ανά ύφασμα. Με το εσωτερικό σύστημα μετάδοσης μηνυμάτων μειώνει το χρόνο επικοινωνίας μεταξύ των σημείων παραγωγής και καθιστά τη γραμμή παραγωγής ποιό λειτουργική.

Industrial Laundry Counting Point Time Plan
Industrial Laundry Counting Point messages

RESULT BUSINESS PRO “INDUSTRIAL LAUNDRY COUNTING POINT”


 

Επικοινωνήστε μαζί μας γιατί…

έχουμε την εξειδικευμένη λύση καταμέτρησης ανά σημείο παραγωγής για βιομηχανικά πλυντήρια.