Γενική ΛογιστικήΠλήρως εναρμονισμένη με τον Κ.Φ.Α.Σ., απευθύνεται σε Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας.

Χαρακτηριστικά
 • Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
 • Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής κωδικού
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εταιρείας για κάθε υποκατάστημα. Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων, στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και στα Καθολικά
 • Αυτόματη ενημέρωση Υποκαταστήματος & Διαχείριση Βιβλίων Υποκαταστήματος
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
 • Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και Συσχέτισης Λογαριασμών, με σκοπό να χρησιμοποιούνται σε ομοειδείς εγγραφές για ταχεία καταχώρηση
 • Κατάσταση Απογραφής Λογαριασμών
 • Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε εταιρεία
 • Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων
 • Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού Καταμερισμού
 • Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία
 • Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε ένα από αυτά
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα Α.Ε., Ε.Π.Ε.
 • Εκτύπωση Εντύπων
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007.
 • Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel….) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών – Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
 • Intrastat
 • Διαχείριση Παγίων Στοιχείων με αυτόματες αποσβέσεις
 • e-Έντυπα