Αναλυτική ΛογιστικήΗ εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Χαρακτηριστικά
  • Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής με αυτόματη δημιουργία κινήσεων από εγγραφές της Γενικής Λογιστικής
  • Αντιστοίχιση λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διάμεσους – αντικριζόμενους Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα ποσόστωσης ή επιμερισμού κατά την καταχώρηση της κίνησης Γενικής Λογιστικής
  • Ανακατάταξη Δαπανών Εξόδων
  • Οικοδομοτεχνικά