Έσοδα – ΈξοδαΠλήρως εναρμονισμένα με τον Κ.Φ.Α.Σ., απευθύνονται σε Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Α΄ & Β΄ Κατηγορίας.

Χαρακτηριστικά
 • Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
 • Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία
 • Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιριών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί
 • Παρακολούθηση δεδομένων βάσει Συντελεστή Καθαρού Κέρδους
 • Αυτόματος Υπολογισμός αξίας ΚΕΠΥΟ ανά λογαριασμό στην κίνηση
 • Εκτύπωση καρτέλας Συμβαλλομένων με ανάλυση Καθαρής Αξίας, Αξίας ΦΠΑ
 • Παρακολούθηση υπολοίπων Συμβαλλομένων (εκτυπώσεις υπολοίπων – ενηλικίωσης)
 • Αυτοέλεγχος
 • Ειδικό σημείωμα περαίωσης
 • Έλεγχος καταχώρησης Κινήσεων ανά Χειριστή και ανά Εταιρεία
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου Λογαριασμών
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη.
 • Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007.
 • Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel….) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών – Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
 • Intrastat
 • Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
 • e-Έντυπα