ΚάβεςΗ εξειδικευμένες εφαρμογές μας κάνουν την διαχείριση κάβας απλούστερη και ευκολότερη. Αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης που εξασφαλίζουν ταχύτητα και ευχρηστία. Ο υπολογισμός κενών φιαλών και περιεχομένου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος για κάθε είδος και ο αυτόματος υπολογισμός του στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων αποτελούν λίγες από τις δυνατότητες των εφαρμογών που προσφέρει η Μινωική Πληροφορική.

Παρέχεται επίσης αναλυτική πληροφόρηση της κίνησης των πελατών χονδρικής. Μέσα από τις εφαρμογές μπορούν να εκτυπωθούν ετικέτες (labels) ειδών καθώς επίσης παρέχεται διαχείριση εκπτώσεων αφοσιωμένων πελατών.

Βασική Λειτουργικότητα

 • Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού κενών φιαλών και περιεχομένου, άνυδρου οινοπνεύματος, καθώς και ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος για κάθε είδος με σκοπό τον αυτόματο υπολογισμό του στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων.
 • Άμεση πληροφορία για την κίνηση των πελατών χονδρικής καθώς και σε συνδυασμό με την κίνηση των ειδών που καλύπτει απόλυτα την ανάγκη επιχειρήσεων πρατηρίων ποτών.
 • Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης στο παραστατικό και παρακολούθησης των κενών φιαλών και των αντίστοιχων κιβωτίων τους.
 • Διαχείριση Σετ Ειδών (ολοκληρωμένες προτάσεις που συνδυάζουν μπουκάλια, σοκολατάκια, ιδιαίτερα δώρα κ.α. σε καλάθια, κουτιά κ.α.)

Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών

 • Αυτόματη αναζήτηση
 • Πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία
 • Στατιστικές Πληροφορίες
 • Ομαδική ενημέρωση / διαγραφή
 • Αναζητήσεις Πελατών με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
 • Ομαδική Αποστολή E-mail και SMS

Διαχείριση Αποθήκης

 • Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία Ειδών
 • Στατιστικές Πληροφορίες
 • Αναζητήσεις με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
 • Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων
 • Ομαδική ενημέρωση / διαγραφή
 • Αυτόματες ενημερώσεις τιμοκαταλόγων προμηθευτών
 • Αυτόματη ενημέρωση Απογραφής Αποθήκης από excel ή αρχεία κειμένου

Διαχείριση Πωλήσεων

 • Η εφαρμογή προσφέρει παρακολούθηση όλων των εμπορικών συναλλαγών από την παραγγελία έως και την Τιμολόγηση και κάνει τις καθημερινές πωλήσεις μια εύκολη υπόθεση προσφέροντάς ευελιξία και ασφάλεια δεδομένων.
 • Ολικός ή μερικός μετασχηματισμός των παραστατικών με δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών, σε άλλα ανωτέρου σταδίου.
 • Ομαδική Τιμολόγηση με δυνατότητα ορισμού αυτόματης ομαδοποίησης ομοίων ειδών (Group) με ίδια τιμή.
 • Εισαγωγή ειδών στα παραστατικά με αυτόματη αλλαγή γραμμής.
 • Αυτόματος υπολογισμός ειδικού φόρου για κάθε είδος (π.χ. φόρος ανακύκλωσης, οινοπνεύματος κ.α.).
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Αποστολή παραστατικών με e-mail.

Διαχείριση Αγορών

 • Εύκολη διαχείριση όλων των σταδίων της αγοράς από την προσφορά, την παραγγελία και την παραλαβή των ειδών, έως την καταχώρηση του Παραστατικού.
 • Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα ολικού ή μερικού μετασχηματισμού των παραγγελιών διατηρώντας πάντα τις αρχικές παραγγελίες.
 • Διαχείριση Κοστολογίου, έτσι ώστε παράλληλα με την καταχώρηση ειδών στο παραστατικό αυτόματα να καταχωρούνται τα είδη και στην οθόνη Κοστολόγιο με επιπλέον τα στοιχεία: Τιμή Κόστους, Ποσοστό Χονδρικής, Τιμή Χονδρικής, Ποσοστό Λιανικής και Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών / Προμηθευτών

 • Ομαδικές, μερικές ή ολικές εκτελέσεις παραγγελιών για συγκεκριμένη περίοδο σε ένα παραστατικό.
 • Δέσμευση ποσοτήτων και αποδέσμευση, είτε αυτόματα μετά από μία ορισμένη ημερομηνία, είτε με την ακύρωση της παραγγελίας με εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος.