Ημερήσια αρχεία: 16 Δεκεμβρίου 2014


Result Business with 3cx embedded

Το Result από την έκδοση Business η και μεγαλύτερη διαθέτει δύο πρόσθετες υπομονάδες «Call Reporting» και «Call Management» οι οποίες ενσωματώνουν τις δυνατότητες του 3CX όπως οι παρακάτω: Αναγνώρισης καλούντος και προβολή κατά την απάντηση καρτέλας της επαφής (π.χ. είδη που κινεί ο πελάτης, παραγγελίες σε εκκρεμότητα κλπ.) Δυνατότητες διαχείρισης […]