ΥπηρεσίεςΗ λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα ενός μηχανογραφικού συστήματος οφείλεται κυρίως στην ορθή επιλογή των εργαλείων που το συνθέτουν, στην σωστή παραμετροποίησή τους, την εκπαίδευση των χειριστών του και την υποστήριξη τους από ειδικούς όποτε την χρειαστούν.

Σχεδίασης και ανάλυσης συστημάτων

Το τμήμα ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών αναζητά ευκαιρίες βελτίωσης των επιχειρηματικών διεργασιών σχεδιάζοντας πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούν τις ιδέες των αναλυτών και προσφέρουν στην επιχείρηση λύσεις ευέλικτες και λειτουργικές.

Τα πληροφοριακά συστήματα που σχεδιάζουμε και παράγουμε έχουν μεγάλο κύκλο ζωής γιατί σχεδιάζονται για τη μέγιστη δυνατή απόδοση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για να έχει διάρκεια στο χρόνο ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζετε στις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού που το χρησιμοποιεί γι’ αυτό όταν σχεδιάζουμε ένα τέτοιο σύστημα φροντίζουμε να είναι μεταβλητό και παραμετροποιήσιμο.

Εγκατάστασης και παραμετροποίησης

Για να είναι ολοκληρωμένο ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σωστά και να προσφέρει σε φιλικό περιβάλλον λειτουργικότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάστηκε.

Η παραμετροποίηση ενός συστήματος επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα όταν έχει σχεδιαστεί να εξυπηρετεί τον κάθε ένα χειριστή του συστήματος ξεχωριστά με τις ιδιαιτερότητες της εργασίας που έχει αναλάβει γι’ αυτό φροντίζουμε το σύστημα που εγκαθιστούμε να έχει δυνατότητες παραμετροποίησης διαφορετικών λειτουργιών για κάθε χειριστή ή ομάδα χειριστών.

Εκπαίδευσης Χρηστών

Ένα πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ολοκληρωμένη λειτουργία όταν οι χειριστές του γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση που το ενημερώνουν.

Η εκπαίδευση των χειριστών λοιπό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε όταν τη χρειαστούμε.

Είναι φυσικό ότι την καλύτερη εκπαίδευση σε ένα πληροφοριακό σύστημα μπορούν να κάνουν αυτοί που το σχεδίασαν, έτσι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των χειριστών για να έχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του συστήματος.

Συντήρησης και Υποστήριξης

Ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης – οργανισμού που το χρησιμοποιεί. Για να εξελίσσεται ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της ομάδας που σχεδίασε και υλοποίησε το σύστημα και των χειριστών που το χρησιμοποιούν.

Με αυτή τη συνεργασία μπορούμε να πάρουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως επίσης και να εξελίξουμε το σύστημα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε νέα απαίτηση.

Για να πετύχουμε την σωστή συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προσφέρουμε ταυτόχρονα αντίστοιχες συμβάσεις που καλύπτουν τις βελτιώσεις των εφαρμογών και την υποστήριξη των χειριστών που απαιτείται.

Online

Πολλές από τις ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος απαιτούν άμεση ανταπόκριση από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας έχουμε καταφέρει να έχουμε άμεσα αποτελέσματα υποστήριξης με online λύσεις σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται η επιχείρηση.

Ταυτόχρονα όμως και για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση συντηρούμε ένα δίκτυο συνεργατών που μπορεί να καλύψει με φυσική παρουσία εξειδικευμένων τεχνικών θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν online.