Νέα δυνατότητα στις κινήσεις συσκευών για τις εφαρμογές Result
Νέα δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών φωτογραφιών στις κινήσεις συσκευών για τις εφαρμογές Result Business, Result Business Pro και Advance.