Δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης δρομολογίων για τις εφαρμογές ResultScreenshot of Google Maps integration in Result

Νέα δυνατότητα υπολογισμού, προβολής και εκτύπωσης δρομολογίων για τις εφαρμογές Result Business, Result Business Pro και Advance.